Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


                
GRAFO jelentkezési lap 2016 ősz

Letölthető rákattintva, vagy az alábbi jelentkezési lapot kérjük jelölje ki, és word formátumban másolja be, töltse ki elektronikusan!


JELENTKEZÉSI LAP

Kérjük, hogy az adatlap adatait gépírással vagy nyomtatva jól olvasható kézírással töltse ki!

Név/Leánykori név_______________________________________________________________

Lakcím:/Értesítési cím:_____________________________________________________________

Számla kiállítási név és cím:________________________________________________________  

Telefon lakás/m.hely:______________ mobil:_____________e-mail:________________________

Születési hely: _________________________________ év:_______ hó:_____________ nap:____   

Anyja neve:_____________________________________________________________________

Iskolai végzettség:____________________________ Foglalkozás: _________________________

Munkahely megnevezése:__________________________________________________________

Nyelvismeret, nyelvvizsga foka:______________________________________________________

Eddigi grafológiai végzettsége? (ha van) _______________________________________________

Hol és mikor szerezte: _____________________________________________________________

Hol szerzett tudomást a tanfolyamról? Ha interneten, melyik oldalon:________________________

_______________________________________________________________________________

Az alábbi általam megjelölt képzésére azért jelentkezem, mert:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kérjük, aláhúzással jelölje az alábbiak közül a megfelelõt:

VÁLASZTOTT KÉPZÉS
. Professzionális emeltszintű grafológusképzés (240 óra, három félév)
- Pedagógiai grafológia (120 óra, egy éves) 
Írásszakértõ-azonosító tanfolyam (120 óra, egy éves képzés) 
- Komplex rajzelemzés (60 órás) - akkredtitált, intenzív formában 90.000 Ft (3 hónap alatt)
- Komplex rajzelemzés (60 órás) - akkreditált, normál féléves 120.000 Ft (6 hónap alatt)
- Művészetterápia - mentálhigiénés rajzelemzés (30 órás) - 45.000 Ft (2 hónap alatt) 
- Egyéb, szakirányú továbbképzések, tréningek ....................................................................


TANDÍJ BEFIZETÉS MÓDJA
- Részletfizetést kérek      
- Részletfizetés nem kérek      
- Egyéni kedvezményt szeretnék (indoklással):


KÉPZÉSI FORMA
- Csoportos képzést választok
- Távoktatást választok
- A két tanulási formát ötvözönöm

Minden tanfolyam választható csoportos képzésben és távoktatásban is! Tandíj megegyezik a bejáró képzéssel, de a haladás egyéni ütemezésben választható.

A továbbiakban az egyszeri regisztrációs költséget 5000.- (ötezer) forintot kifizetem, és a választott tanfolyami díjat:………………………forintot átutalással, csekken, vagy személyesen kívánom fizetni. Kérjük a megfelelõt aláhúzni! A jelentkezési lapot a Grafodidakt Plusz Stúdió címére postán, vagy e-mailben kérjük visszaküldeni: 1184. Budapest, Kézmûves u. 8./A. III.10. vagy etrudi@digikabel.hu vagy grafostudio@digikabel.hu

Dátum: 

 ________________________________

                             jelentkezõ aláírása                             Aktuális tandíjakról és kedvezményekről érdeklődjön elérhetőségünkön!

NINCSENEK EGYÉB ÉVKÖZI TANDÍJ KÖLTSÉGEINK! (kiegészítő kreditóra, műhelymunka stb.) A féléves tandíjak tartalmazzák a szükséges szakmai ismereteket, kötelező gyakorlatokat, műhelymunkát, vagyis az emeltszintű tudás megszerzéséhez szükséges kreditpontokat,  a benti képzési kontaktórákat, továbbá a specifikus tanulási segédanyagokat, a távoktatási elektronikus tananyagokat, az évközi vizsgákat és az egyéni mentori konzultációkat is! Csak a képzést záró szakmai vizsgadíját kell a tanulmány végén plusz kifizetni! 

Iskolánk garanciát vállal: az elégedettségért, a minőségi oktatási színvonalért, a sok éves szakmai tapasztalatainkból fakadó eredményekért, a modern, mai munkaerőpiaci igényekhez igazodó tudásért, a sikeres vizsgákért és az elsimert szakmai bizonyítványokért!

Grafológus képzésre jelentkezés feltétele:
- minimum érettségi igazolása
- a megállapított és elfogadott tandíj vagy tandíjrészlet befizetés igazolása (kérhet postán csekket,
- vagy átutalhat a 11719001-29906864 számlaszámon (OTP BANK )
- a  regisztrációs díj (5.000 Ft.) befizetésének igazolása (régi hallgatóknak újabb tanfolyamon már nem kell)
- továbbá szükséges lesz 2 db. igazolványkép leadása

A Grafodidakt Plusz Stúdió bármely képzésére jelentkezhet minden magyar vagy magyar anyanyelvû, érettségivel (külföldiek esetében az ezzel azonos végzettséget bizonyító okirattal idegen nyelvû végzettséget igazoló okirat esetén közjegyzõi hitelesítésû) rendelkezõ állampolgár. A jelentkezéssel egyidõben minden hallgató jogviszonyba kerül a Grafodidakt Plusz Stúdió Kft-vel a Képzési Szerzõdés aláírásával, melynek lényegét a Felnõttképzési törvény idevonatkozó elõírásai szabályozzák.

Az igazolásul szolgáló okiratok bármelyike lehet fénymásolat is, ha az eredeti a késõbbiekben bemutatásra kerül, és az alapján az iroda hitelesíti a beadott fénymásolatot.