Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


KUTATÁSAINK ÉS SZAKMAI SZEMLÉLETÜNK

Kutatási fő témák:
GRAFOLÓGIA ÉS RAJZELMZÉS A HUMÁNSZOLGÁLATBAN!
MŰVÉSZETTERÁPIA, MESETERÁPIA ÉS RAJZELEMZÉS

A Grafodidakt Plusz Stúdió az oktatói tevékenysége mellett szakmai kutatómunkát is folytat. Intézményünk számára alapvető feladat, hogy a grafológia, és a grafológián belül alkalmazott emberismereti gyakorlat, mint tudományos, lélektani tevékenység, elismert helyet kapjon a minőségi lélektani, humánszolgálati tanácsadói és művészetterápiai szakterületek között! 

Képzőintézményi és gyakorlati grafológusi céljainkhoz tartozik:
- szakmai, elemzői megalapozottság
- hitelesség
- folyamatos szakmai fejlődés
- folyamatos módszertani, elemzői és értelmezési fejlesztés
- munkaerőpiaci és szakmai igényekhez való igazodás
- modernizáció, az elvult elmletek, alkalmazott gyakorlatok átgondolása
- megértő lélektani szemlélet kialakítása a gyakorlatban, a szakmában
- komplex látásmód, teljességigény

A 2015/16-es tanévtől
szeretnénk a régi és új hallgatóinkat, iskolánk tanárai mellett más grafológusokat is bevonni a kutatómunkánkba, és társzakmákban, más pályákon működő szakembereket is meghívunk, akik szívesen bekapcsolódnak a grafológiai, lélektani, emberismereti, humánszolgálati kutató munkánkba.

Havi rendszerességgel "Kutató klubdélutánokat" szervezünk! Aktuális témáink:
- "Komplex rajzelemzés" akkreditált (levédett) szakmai programunk gyakorlati és elméleti továbbfejlesztése
- Művészetterápia és a metálhigiénés gyermekrajzi elemzés
- Rajzelemzés helye, lehetőségei a grafológiában, a pedagógiában, más humánszolgálati tevékenységben

Várjuk mindazokat az érdeklődőket, akik szívesen bekapcsolódnak intézményi kutatómunkánkba, szívesen hozzájárulnak tudásukkal, szakmai gyakorlatukkal, gyermek- és felnőtt rajzi gyüjteményükkel, társszakmai egyéb anyagaikkal, munkájukkal a témákhoz!

Helyszín: Oktatási Központ
1062. Budapest. Bajza utca 26.

Napi program:
- kutatási célok és témák tisztázása
- előadások a témákban
- beszámolók az eddigi eredményekről

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Előzetes jelentkezés a programra:

grafostudio@digikabel.hu
06 20 560 8092